اخبار - آرشیو

نشست معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی با روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان گلستان

نشست معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی با روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان گلستان

نشست معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران ستادی با روسا و معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان گلستان

ادامه مطلب
دیدار جمعی از روسا، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای استان گلستان با حضرت آیت ا... نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان

دیدار جمعی از روسا، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای استان گلستان با حضرت آیت ا... نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان

دیدار جمعی از روسا، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاههای استان گلستان با حضرت آیت ا... نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان

ادامه مطلب