اخبار - آرشیو

دومین نشست هم اندیشی مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی استان گلستان
دومین نشست هم اندیشی مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی استان گلستان

دومین نشست هم اندیشی مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی استان گلستان

دومین نشست هم اندیشی سرپرستان مراکز آموزش علمی- کاربردی غیردولتی استان گلستان با محوریت ماموریت گرایی و تعیین گروه های اصلی و فرعی مراکز برگزار گردید.

ادامه مطلب