اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی ۳ روزه آشنایی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با عملکرد سامانه امور کلاس ها برگزار شد

کارگاه آموزشی ۳ روزه آشنایی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با عملکرد سامانه امور کلاس ها برگزار شد

با حضور مدرسان مراکز آموزشی علمی کاربردی استان گلستان کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه امور کلاس ها که توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان راه اندازی شده در سالن همایش های این دانشگاه به مدت ۳ روز برگزار شد.

ادامه مطلب