اخبار - آرشیو

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان از اشتغال به تحصیل 8 هزار و 160  دانشجو در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان خبر داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان از اشتغال به تحصیل 8 هزار و 160 دانشجو در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان خبر داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان از اشتغال به تحصیل 8 هزار و 160 دانشجو در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان خبر داد.

ادامه مطلب
حضور خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در مراسم دسته‎روی بزرگ هیئت‎های مذهبی جامعه دانشگاهیان استان گلستان

حضور خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در مراسم دسته‎روی بزرگ هیئت‎های مذهبی جامعه دانشگاهیان استان گلستان

حضور خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در مراسم دسته‎روی بزرگ هیئت‎های مذهبی جامعه دانشگاهیان استان گلستان

ادامه مطلب
دیدار ریاست، کارکنان و برگزیدگان دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با آیت الله العظمی علوی گرگانی(دامت بركاته)  در استان مقدسه قم

دیدار ریاست، کارکنان و برگزیدگان دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با آیت الله العظمی علوی گرگانی(دامت بركاته) در استان مقدسه قم

دیدار ریاست، کارکنان و برگزیدگان دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با آیت الله العظمی علوی گرگانی (دامت بركاته) در استان مقدسه قم

ادامه مطلب