اخبار شیرپوینت

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و کارگروه انتخاب پژوهشگران برتر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ انتخاب شد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و کارگروه انتخاب پژوهشگران برتر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ انتخاب شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و کارگروه انتخاب پژوهشگران برتر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ انتخاب شد

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی وحدت رویه شورای انضباطی بدوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد
کارگاه آموزشی وحدت رویه شورای انضباطی بدوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی وحدت رویه شورای انضباطی بدوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی وحدت رویه شورای انضباطی بدوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

ادامه مطلب
کسب مقام سوم در مسابقات سازه پل ماکارونی (راندمانی) توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس ۱
کسب مقام سوم در مسابقات سازه پل ماکارونی (راندمانی) توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس ۱

کسب مقام سوم در مسابقات سازه پل ماکارونی (راندمانی) توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس ۱

کسب مقام سوم در مسابقات سازه پل ماکارونی (راندمانی) توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس ۱

ادامه مطلب
همایش نغمه های طبری برگزار شد
همایش نغمه های طبری برگزار شد

همایش نغمه های طبری برگزار شد

به همت مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان ۱ و انجمن علمی موسیقی مرکز همایش موسیقی نغمه های طبری همایش نغمه های طبری برگزار شد

ادامه مطلب