اخبار - آرشیو

دکترامیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شد.
دکترامیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شد.

دکترامیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شد.

دکترامیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شد.

ادامه مطلب
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو از مقام آوران و بسیجیان فعال مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان تجلیل و قدردانی شد.
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو از مقام آوران و بسیجیان فعال مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان تجلیل و قدردانی شد.

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو از مقام آوران و بسیجیان فعال مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان تجلیل و قدردانی شد.

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو از مقام آوران و بسیجیان فعال مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان تجلیل و قدردانی شد.

ادامه مطلب
به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق و همچنین بزرگداشت هفته وحدت، یک دوره مسابقه دارت در بین کارکنان دانشگاه  جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد.
یک دوره مسابقه دارت در بین کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق و همچنین بزرگداشت هفته وحدت، یک دوره مسابقه دارت در بین کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت رسول (ص) و امام جعفر صادق و همچنین بزرگداشت هفته وحدت، یک دوره مسابقه دارت در بین کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد.

ادامه مطلب
مراسم ضیافت شام به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت با حضور کارکنان و خانواده ایشان برگزار گردید
مراسم ضیافت شام به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت با حضور کارکنان و خانواده ایشان برگزار گردید

مراسم ضیافت شام به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت با حضور کارکنان و خانواده ایشان برگزار گردید

مراسم ضیافت شام به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت با حضور کارکنان و خانواده ایشان برگزار گردید

ادامه مطلب
غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۳۹۶ انتخاب شد
غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۳۹۶ انتخاب شد

غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۳۹۶ انتخاب شد

غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۳۹۶ انتخاب شد

ادامه مطلب
دکتر امیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶انتخاب و معرفی شد
دکتر امیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شد

دکتر امیر احمد دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶انتخاب و معرفی شد

در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۳۹۶ و تقدیر از پژوهشگران و ایده پردازان برتر استان گلستان، دکتر امیر دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به عنوان پژوهشگر برتر استان معرفی و از ایشان در این مراسم تجلیل به عمل آمد

ادامه مطلب
نهمین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گرگان برگزار شد
نهمین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گرگان برگزار شد

نهمین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گرگان برگزار شد

نهمین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گرگان برگزار شد

ادامه مطلب