اخبار - آرشیو

ساختمان مرکزآموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان گلستان با حضورمسئولین استانی و کشوری افتتاح شد
ساختمان مرکزآموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان گلستان با حضورمسئولین استانی و کشوری افتتاح شد

ساختمان مرکزآموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان گلستان با حضورمسئولین استانی و کشوری افتتاح شد

ساختمان مرکزآموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان گلستان با حضورمسئولین استانی و کشوری افتتاح شد

ادامه مطلب
مراسم بزرگداشت مقام استاد به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان برگزار گردید
مراسم بزرگداشت مقام استاد به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان برگزار گردید

مراسم بزرگداشت مقام استاد به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان برگزار گردید

مراسم بزرگداشت مقام استاد به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان برگزار گردید

ادامه مطلب
دیدار و گفتگوی دکتر دهقانی  و  آقای ولیخانی رئیس حفاظت و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی قوه قضاییه
دیدار و گفتگوی دکتر دهقانی و آقای ولیخانی رئیس حفاظت و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی قوه قضاییه

دیدار و گفتگوی دکتر دهقانی و آقای ولیخانی رئیس حفاظت و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی قوه قضاییه

دیدار و گفتگوی دکتر دهقانی و آقای ولیخانی رئیس حفاظت و اطلاعات مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی قوه قضاییه

ادامه مطلب
برگزاری نخستین نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان
برگزاری نخستین نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان

برگزاری نخستین نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان

نخستین نشست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان با حضور اعضاء در سالن اجتماعات برگزار شد

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی ارتقای شایستگی های حرفه ای ویژه دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید
جلسه هماهنگی ارتقای شایستگی های حرفه ای ویژه دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید

جلسه هماهنگی ارتقای شایستگی های حرفه ای ویژه دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید

جلسه ای در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار گردید

ادامه مطلب
اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید
اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید

ادامه مطلب