اخبار - آرشیو

راهیافتگان بخش کتبی، شفاهی و هنری مرحله کشوری دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان گلستان معرفی شدند.

راهیافتگان بخش کتبی، شفاهی و هنری مرحله کشوری دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان گلستان معرفی شدند.

راهیافتگان بخش کتبی، شفاهی و هنری مرحله کشوری دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان گلستان معرفی شدند.

ادامه مطلب