اخبار - آرشیو

دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس.

دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس.

دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان با فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس.

ادامه مطلب