اخبار - آرشیو

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی کشتی پهلوانی دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کشور با حضور ۲۲ استان به میزبانی اردبیل برگزار شد
نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی کشتی پهلوانی دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کشور با حضور ۲۲ استان به میزبانی اردبیل برگزار شد

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی کشتی پهلوانی دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کشور با حضور ۲۲ استان به میزبانی اردبیل برگزار شد

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی کشتی پهلوانی دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی کشور با حضور ۲۲ استان به میزبانی اردبیل برگزار شد

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان گلستان برگزار شد
کارگاه آموزشی طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح ارزیابی و سطح بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان گلستان برگزار شد

ادامه مطلب
قدردانی از دکتر امیر احمد دهقانی در هجدهمین  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
قدردانی از دکتر امیر احمد دهقانی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

قدردانی از دکتر امیر احمد دهقانی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

قدردانی از دکتر امیر احمد دهقانی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

ادامه مطلب
برگزاری سومین نشست روسای مراکز علمی- کاربردی خصوصی استان گلستان
برگزاری سومین نشست روسای مراکز علمی- کاربردی خصوصی استان گلستان

برگزاری سومین نشست روسای مراکز علمی- کاربردی خصوصی استان گلستان

سومین نشست روسای مراکز علمی- کاربردی خصوصی استان گلستان در روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۹۷ ساعت ۹ صبح در مرکز علمی- کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان شهر گرگان تشکیل شد.

ادامه مطلب