اخبار - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان از  مجموعه  مراکز تولیدی وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی نواندیشان علم و مهارت
بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان از مجموعه مراکز تولیدی وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی نواندیشان علم و مهارت

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان از مجموعه مراکز تولیدی وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی نواندیشان علم و مهارت

باهدف تعامل هرچه بیشتر بین دانشگاه و مجموعه های صنعتی تولیدی وابسته به مراکز آموزش علمی کاربردی، دکتر دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به همراه دیگر مسئولین واحد استانی، از سه مجموعه مراکز تولیدی وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی نواندیشان علم و مهارت بازدید بعمل آورده و با روسای آنان نشست مشترکی برگزار کردند.

ادامه مطلب
هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.
هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.

هشتمین نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، هشتمین جلسه هم اندیشی با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و روسای مراکز آموزشی با دستور برنامه¬ریزی و حضور فعال در هفته پژوهش و فناوری، به میزبانی مرکز دادگستری کل استان برگزار شد.

ادامه مطلب