اخبار - آرشیو

فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی
فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

ادامه مطلب
سومین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (دی ماه ۹۸) آغاز شد
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان خبرداد؛

سومین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (دی ماه ۹۸) آغاز شد

سومین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (دی ماه ۹۸)

ادامه مطلب
از رئیس دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان تقدیر و تجلیل شد
درآیین نکوداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال ۱۳۹۸؛

از رئیس دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان تقدیر و تجلیل شد گالری

آیین نکوداشت و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر وهاب زاده موسس اولین خانه طبیعت در ایران، هفتم دی ماه در سالن خلیج فارس برگزار شد.

ادامه مطلب