فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۸ کد : ۴۸۰۲۰ اخبار زیرنویس
تعداد بازدید:۲۶۹۸
فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی
فراخوان دعوت به همکاری مدرس حق التدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان، دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دروس معارف اسلامی از بین متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر بـرای تـدریس در این دانشگاه دعوت به همکاری می نماید. علاقهمندان برای اطلاع از عناوین دروس و سایر شرایط شرکت در فراخوان ضمن رعایت اولویت هـای پـذیرش، مـی تواننـد از ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ الـی ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ به سامانه جامع جذب و مدرسان به نشانی ir.ac.uast.jam://https مراجعه نمایند.

بدیهی است شرکت در ایـن فراخـوان هیچگونه تعهد استخدامی و یا جذب برای این دانشگاه در پی نخواهد داشت و متقاضیانی که صلاحیت تـدریس ایشـان بـه تاییـد کمیته معارف اسلامی دانشگاه برسد؛ پس از صدور رأی هیأت اجرایی جذب دانشگاه و کد مدرسی، مجاز به همکاری با مراکز آموزش علمی کاربردی استان انتخابی در فراخوان در قالب قرارداد حق التدریس خواهند بود.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

نظر شما :