کسب رتبه دوم مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر در زمینه کارآفرینی در بین مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور

۲۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۲۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۳
کسب رتبه دوم مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر در زمینه کارآفرینی در بین مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور
کسب رتبه دوم مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر در زمینه کارآفرینی در بین مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور

دانشگاه جامع علمی-کاربردی در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین مراکز آموزشی و بر اساس مستندات و مدارک دریافتی، اقدام به ارزیابی و رتبه بندی مراکز با روش های کارآمد نموده است که در این بین مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر با کسب 45 امتیاز حائز رتبه دوم در بین مراکز آموزشی فعال و برتر در زمینه کارآفرینی در سال 1394 شد.


نظر شما :