بازدید ریاست دانشگاه از مراکز جهاد دانشگاهی و دادگستری گلستان

۱۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۱۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۴
بازدید ریاست دانشگاه از مراکز جهاد دانشگاهی و دادگستری گلستان
بازدید ریاست دانشگاه از مراکز جهاد دانشگاهی و دادگستری گلستان

در راستای بازدید مدیریتی و سرزده ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، دکتر برزعلی، از مراکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی و دادگستری استان گلستان بازدید و از نزدیک به تبادل نظر با مسئولین، مدرسان و دانشجویان پرداختند. ایشان ضمن حضور در کلاس های درسی این مراکز در خصوص نقش ارزیابی و افزایش کیفیت آموزش های مهارتی در مراکز تابعه استان مواردی را عنوان کردند و اظهار داشتند افزایش مستمر کیفی فرآیندهای آموزشی و برگزاری منظم و کارای دروس کاربینی و کارورزی از فعالیت های دائمی این دانشگاه است. ایشان همچنین افزودند که یکی از نتایج اقدامات آموزشی دانشگاه باید در اشتغال هرچه بیشتر دانش آموختگان آن تبلور یابد که در حال حاضر با وجود پایش های انجام شده موفقیت های شایانی نصیب دانش آموختگان این دانشگاه در فضای کسب و کار استان شده است. در این بازدیدها دانشجویان و مدرسین نیز به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص فعالیت های دانشگاه پرداختند.


نظر شما :