برگزاری کارگاه قانون جدید شورای حل اختلاف در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری با همکاری موسسه دادستان

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۰۴۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۱
برگزاری کارگاه قانون جدید شورای حل اختلاف در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری با همکاری موسسه دادستان
برگزاری کارگاه قانون جدید شورای حل اختلاف در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری با همکاری موسسه دادستان
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری گلستان، کارگاه قانون جدید شورای حل اختلاف توسط تازیکی نژاد مدرس مرکز برگزار شد. در این کارگاه تازیکی نژاد در ارتباط قانون جدید شورای حل اختلاف مطالبی را بیان نمود و سپس حاضرین هریک سوالات خود را مطرح نمودند.

نظر شما :