بازدید مدیریتی ریاست دانشگاه از مراکز آموزش علمی-کاربردی

۱۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۰۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۰
بازدید مدیریتی ریاست دانشگاه از مراکز آموزش علمی-کاربردی
بازدید مدیریتی ریاست دانشگاه از مراکز آموزش علمی-کاربردی
صبح روز شنبه مورخ 14 فروردین ماه 1395 ، دکتر برزعلی، ریاست دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان، از نحوه ثبت نام ورودی های جدید مراکز آموزش علمی-کاربردی قوه قضاییه ، پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان ، گرگان2 و گرگان3 بازدید نمود.

نظر شما :