اخبار - آرشیو

برگزاری آیین بزرگداشت مقام معلم در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان گلستان
برگزاری آیین بزرگداشت مقام معلم در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان گلستان

برگزاری آیین بزرگداشت مقام معلم در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان گلستان

در جشن گرامیداشت مقام شامخ معلم، از سرمایه های انسانی بخش آموزش و اساتید و مدرسان و همکاران مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان گلستان تقدیر شد.

ادامه مطلب
بررسی توسعه همکاری های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و دانشگاه جامع علمی کاربردی
بررسی توسعه همکاری های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و دانشگاه جامع علمی کاربردی

بررسی توسعه همکاری های آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و دانشگاه جامع علمی کاربردی

به منظور بررسی ادامه تحصیل دانشجویان، جلسه ای با حضور دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان و دکتر فرجی، رئیس، معاونان و کارشناسان آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب