اخبار - آرشیو

برگزاری نشست مشترک دفتر حقوقی دانشگاه، واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی بخش غیر دولتی ( استان های مازندران، گیلان، قزوین، مرکزی،همدان و گلستان)
برگزاری نشست مشترک دفتر حقوقی دانشگاه، واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی ( استان های مازندران، گیلان، قزوین، مرکزی،همدان و گلستان)

برگزاری نشست مشترک دفتر حقوقی دانشگاه، واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی بخش غیر دولتی ( استان های مازندران، گیلان، قزوین، مرکزی،همدان و گلستان)

نشست مشترک دفتر حقوقی دانشگاه ، واحدهای استانی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی ( استان های مازندران، گیلان، قزوین، مرکزی،همدان و گلستان) به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ برگزار شد .

ادامه مطلب