فهرست دروس ارائه شده در نیمسال جاری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۹۳۷ مورد.
کددرسنام‌درسگروه درستاریخ امتحانساعت شروع امتحانظرفیتنام‌خانوادگی مدرسبرنامه‌هفتگیکلاسوضعیت ارائه درسنوع درسنام‌مرکز
221310زبان خارجی عمومی31398/03/278:3040حمیدرضا ایرجیس-16:00-19:00109عادیعمومیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
221214آشنایی با دفاع مقدس11398/03/2511:0040--عادیعمومیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
21727کارگاه طراحی چهره برای عکس11398/04/028:3030آزاده شعبانیی-14:00-17:00،ش-11:00-12:00کارگاه آرایشعادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
13580زبان تخصصی91398/04/038:3030ساناز قدیریپ-13:00-15:00103عادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
25847مدیریت مراکز و سازمانهای هنری11398/03/268:3040ناهید علی مددید-18:00-20:00105عادیمهارت مشترکمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
25362مدیریت بانکداری و بیمه11398/03/3011:0030محمدابراهیم جرجانی سرخوانکلاتهچ-12:00-14:00109عادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
20381کارگاه آرایش و طراحی مو11398/04/0113:3030محترمه احمدی نژادچ-17:00-20:00کارگاه آرایشعادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
18463فرم مو11398/04/048:3030فاطمه مقصودلونژادش-10:00-12:00،پ-16:00-20:00108عادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
11130حقوق بازرگانی11398/03/2513:3035علی سلامتی-13:00-16:00108عادیپایهمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
11709خرید و فروش الکترونیکی21398/04/0511:0030آتاناز کاویانیچ-08:00-09:00،چ-16:00-20:00105عادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان
آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷