معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
نامسمتشماره داخلی
جعفر خان عبدالکارشناس مسئول اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی102
محمد طاهر معمار کاشانیکارشناس روایط عمومی104
رضا سلطانیکارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی201
احمد بایلریرئیس اداره خدمات آموزشی202
حسین انوری فرکارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری203
محمد تقی آقاخانیکارشناس اداره امور فرهنگی و دانشجویی204
آرمین کاظمی طلاچیکارشاس مسئول اداره خدمات آموزشی205
عبدالرحیم شایانکارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی206
حامد سپهرکارشناس اداره نظارت و ارزیابی207
فرهاد کردیمعاون علمی208
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷