معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
نامسمتشماره داخلی
فاطمه ملائیرئیس اداره امور فرهنگی و دانشجویی305
سید محمد حسینیرئیس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی211
محمد رستگاررئیس اداره حراست301
احمد بایلریرئیس اداره خدمات آموزشی202
امیر احمد دهقانیرئیس واحد استانی304
سعید شهیدیمسئول دفتر304
حسن خان احمدیمعاون اجرایی209
فرهاد کردیمعاون علمی208
آرمین کاظمی طلاچیکارشاس مسئول اداره خدمات آموزشی205
محمد تقی آقاخانیکارشناس اداره امور فرهنگی و دانشجویی204
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷