معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
نامسمتشماره داخلی
آرمین کاظمی طلاچیکارشاس مسئول اداره خدمات آموزشی205
احمد بایلریرئیس اداره خدمات آموزشی202
امیر احمد دهقانیرئیس واحد استانی304
جعفر خان عبدالکارشناس مسئول اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی102
حامد سپهرکارشناس اداره نظارت و ارزیابی207
حسن خان احمدیمعاون اجرایی209
حسین انوری فرکارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری203
رضا سلطانیکارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی201
سعید شهیدیمسئول دفتر304
سید محمد حسینیرئیس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی211
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷