معرفی پرسنل


نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نامسمتشماره داخلی
فرهاد کردیمعاون علمی208
عبدالرحیم شایانکارشناس مسئول اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی206
حسین انوری فرکارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری203
احمد بایلریرئیس اداره خدمات آموزشی202
آرمین کاظمی طلاچیکارشاس مسئول اداره خدمات آموزشی205
رضا سلطانیکارشناس مسئول اداره نظارت و ارزیابی201
حامد سپهرکارشناس اداره نظارت و ارزیابی207
آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷