رشته های در حال اجرا در مراکز آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
نام رشته
کاردانی حرفه ای آرایش زنانه
کاردانی حرفه ای امداد سوانح
کاردانی حرفه ای امور بورس
کاردانی حرفه ای امور بیمه
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
کاردانی حرفه ای بازاریابی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری
کاردانی حرفه ای بازیگری
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکی
آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۷