Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > تماس با واحد استانی 

تماس با واحد استانی

 

نشانی:   گرگان  - بلوار هیرکان - مجتمع مسکن مهر زیتون نبش میدان دوم  کدپستی: 4918917484

پست الکترونیکی:    gl@uast.ac.ir

تلفن: 6-32451050      تلفن مستقیم ریاست:  32451050 دورنگار: 32451057

حوزه  مربوطه

شماره داخلی

ریاست

1

معاون آموزش و پژوهش

2

اداری، مالی و مدرسان

3

حراست

4

روابط عمومی، فرهنگی و دانشجویی

5

روابط عمومی

6

نظارت و ارزیابی

7

خدمات آموزشی

8

دانش آموختگان

9

تدارکات و پشتیبانی

0

 دورنگار

 303