Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > حوزه معاونت فرهنگی و اجرایی > اداره فرهنگی و دانشجویی > مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و مشاوره 

مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و مشاوره

 
نام و نام خانوادگی: فاطمه ملایی
پست الکترونیک:
داخلی: 5
شرح وظایف:
برنامه ریزی در جهت انجام فعالیتهای فرهنگی، دانشجویی مراکز آموزشی استان
اجرای طرحهای فرهنگی، اجتماعی در واحد استانی و نظارت بر اجرای طرح ها در مراکز آموزشی استان
تشکیل منظم شورای فرهنگی، اجتماعی واحد استانی و تعامل با  بخشهای مرتبط حوزه فرهنگ استان
اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء سطح آگاهی های فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان استان
تشکیل منظم جلسات شورای بدوی کمیته انضباطی واحد استانی و بررسی پرونده تخلفات دانشجویی
پشتیبانی و حمایت از توسعه تشکلهای دانشجویی و امور فوق برنامه دانشجویان، کانونهای مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرا توسط مراکز آموزشی استان
ایجاد فضای معنوی در محیطهای دانشجویی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز آموزش استان
اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص کلیه امور دانشجویی (وام دانشجویی، ارزاق دانشجویی، تخفیف دانشجویی و ...) و نظارت بر حسن اجرا توسط مراکز آموزشی استان
اقدام و پیگیری و انجام فعالیتهای اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه