Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > حوزه ریاست > مسئول نظارت و ارزیابی 

مسئول نظارت و ارزیابی

 
نام و نام خانوادگی: آرمین کاظمی طلاچی
پست الکترونیک:
شماره داخلی: 7
شرح وظایف:
نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان
اتخاذ تمهیدات لازم درجهت تشکیل هیات های نظارت واحد استان در اجرای سیاستها و خط مشی¬های ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه
ارزیابی و بررسی نواقص و تنگناهای موجود در موسسات آموزشی تحت نظارت و تابعه و انعکاس آن به واحد های ذیربط  جهت رفع آنها
برنامه ریزی جهت اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی و فردی مبتنی بر استانداردهای ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و سایر مراجع ذی صلاح در واحد استان و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در مراکز آموزشی تابعه
ارائه راهکارهای بهبود استانداردهای فرآیند ارائه خدمات در واحد استان و مراکز آموزشی تابعه
تجزیه و تحلیل فرآیند انجام کار و مشخص کردن نقاط بحرانی و ارائه راه حل در واحد استان و همکاری و نظارت در این خصوص با مراکز آموزشی تابعه
بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزشی دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزشی دانشگاه
برقراری ارتباط با موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه سنجش افکار عمومی سطح استان به منظور استفاده از یافته های علمی در زمینه های مربوط
همکاری در امر بسترسازی لازم جهت تقویت و تعمیق ارتباط موثر، فعال و مستمر با دستگاه های اجرایی به منظور برنامه ریزی آموزشهای مورد نیاز آنها در راستای مزیت های نسبی استان
تشکیل منظم جلسات کمیته نظارت و ارزیابی واحد استانی در جهت اجرای آیین نامه های نظارتی
ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی مدرسان علمی کاربردی
نظارت بر ضوابط و استانداردهای آموزشی مراکز آموزشی استان
ارائه برنامه زمانبندی منظم جهت انجام بازدید های نظارتی از مراکز آموزشی و انعکاس به مافوق
همکاری، شرکت و برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی مورد نیاز واحد استانی و مراکز
تهیه و تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی و ارائه شاخص های عملکرد.
نظارت بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه فعالیت های واحد استانی
نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی، فوق برنامه و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزشی استان
اعتبار سنجی و انتخاب و معرفی دانشجو، مدرس، کارمند، کارآفرین و مرکز نمونه مطابق دستورالعملها
ارائه پیشنهاد تمدید یا عدم تمدید دوره، لغو مجوز دوره های مراکز آموزشی
شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف حسب نیاز و تهیه گزارش های مورد نیاز
ساماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی