Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > حوزه ریاست > مسئول حراست 

مسئول حراست

 
نام و نام خانوادگی: محمد رستگار
پست الکترونیک:
داخلی: 4
شرح وظایف:
برنامه ریزی جهت اجرای سیاست¬ها و خط مشی تعیین شده از سوی دفتر مرکزی حراست جهت انجام امور حراستی واحد استان و نظارت بر اجرای سیاستها و خط مشی تعیین شده در مراکز آموزشی تابعه
ایجاد هماهنگی لازم با دفتر مرکزی حراست جهت تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به امور حراست واحد استان و مراکز اموزشی تابعه
نظارت بر تهیه و تنظیم ضوابط و اصول حراستی جهت ابلاغ به واحد های ذیربط و تهیه گزارشات لازم در خصوص روند پیشرفت کار به دفتر مرکزی حراست
نظارت کامل بر حسن اجرای برنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به امور حراست با هدف ارائه گزارشات دوره¬ای و موردی به دفتر مرکزی حراست
اتخاذ تمهیدات لازم جهت حراست و نگهداری از ساختمانها و اموال واحد استان و نظارت بر اقدامات مربوطه در مراکز آموزشی تابعه
اتخاذ تدابیر لازم جهت حراست از اسناد و مدارک محرمانه و نظارت بر حسن اجرای آن در واحد استان و مراکز اموزشی تابعه
تحقیق و جمع آوری اطلاعت لازم در خصوص حفاظت پرسنلی واحد استانی و پاسخگویی به استعلامات و مراجع ذیربط
بررسی و تایید صلاحیت اعضای هیات علمی ، مدرسان ، کارکنان واحد استان جهت اعلام به دفتر مرکزی حراست
اخذ اطلاعات جهت تایید صلاحیت اعضای هیات علمی ،مدرسان و کارکنان مراکز اموزشی تابعه جهت اعلام نظر و ارسال به دفتر مرکزی حراست حوزه ستاد دانشگاه
تهیه دستورالعملها و آیین نامه¬های حراستی جهت اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی و ابلاغ به کلیه مراکز آموزشی ذیربط بر اساس مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع
نظارت کلی بر امور رایانه¬ای و سایت واحد استان بر اساس سیاستها و خط مشی¬های تعیین شده از سوی دفتر مرکزی حراست
صدور کارت شناسایی و تردد کارکنان با همکاری اداره امور اداری و مالی واحد استان
تعامل و همکاری مستمر با کلیه ارگانها و نهادهای مستقر در استان اعم از لشگری و انتظامی
برنامه ریزی جهت بازدیدهای ادواری و موردی از مراکز ذیربط جهت تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق
شرکت در جلسات و هم اندیشی¬های استانی در سطح استان جهت رصد وضعیت استان