Aryanic
  • هجدهمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات  از
  • رشته های پذیرش کارشناسی مهرماه 96
  • کاربرگ های آموزشی
  • ارتباط با ریاست
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • استانداری گلستان
صفحه اصلي > صفحه دانشجو > شکایت از مرکز آموزشی تحت نظارت 

شکایت از مرکز آموزشی تحت نظارت

 
در راستای پیشبرد نظارت و ارزیابی هوشمند، سیستم برخط (آنلاین) ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه آموزشی دانشگاه (سجاد)، با هدف تکریم دانشجویان و مدرسان علمی کاربردی، تسهیل در ثبت درخواست و شکایات و تسریع در فرایند بررسی و پاسخگویی با رعایت محرمانگی، طراحی و راه اندازی شده است. دانشجویان و مدرسان می‌توانند از طریق ورود به سامانه  جامع آموزشی دانشگاه  (سجاد) و در قالب فرآیند تنظیمی، نسبت به ثبت شکایات اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.