اخبار

همایش نغمه های طبری برگزار شد
همایش نغمه های طبری برگزار شد

همایش نغمه های طبری برگزار شد

به همت مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان ۱ و انجمن علمی موسیقی مرکز همایش موسیقی نغمه های طبری همایش نغمه های طبری برگزار شد

ادامه مطلب
دومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد
برگزاری جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان

دومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

دومین جلسه کمیته کارآفرینی با محور های کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی، دستورالعمل برگزاری تور فناوری و نحوه شرکت در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گلستان روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ با حضور دکتر دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات شهید حاجی حتم لو دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۳۰٪ دانشجویان مهارتی تربیت شوند/کارآفرینی فرآیندی که به خلق ارزش منتهی می شود/۱۵% دانشجویان کشور در مراکز علمی - کاربردی تحصیل می کنند
تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۳۰٪ دانشجویان مهارتی تربیت شوند/کارآفرینی فرآیندی که به خلق ارزش منتهی می شود/۱۵% دانشجویان کشور در مراکز علمی - کاربردی تحصیل می کنند

تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۳۰٪ دانشجویان مهارتی تربیت شوند/کارآفرینی فرآیندی که به خلق ارزش منتهی می شود/۱۵% دانشجویان کشور در مراکز علمی - کاربردی تحصیل می کنند

همایش هم اندیشی نظام آموزشی و کارآفرینی که با همکاری دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان و آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس در مرکز آموزش علمی کاربردی ۱ گنبدکاووس برگزار شد

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان منعقد گردید
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان منعقد گردید

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان منعقد گردید

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان منعقد گردید

ادامه مطلب
چهاردهمین جلسه شورای سیاست گزاری و مدیران کانون های بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

چهاردهمین جلسه شورای سیاست گزاری و مدیران کانون های بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

چهاردهمین جلسه شورای سیاست گزاری و مدیران کانون های بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان برگزار شد

ادامه مطلب